Hamilton Security Systems Logo
 
SSAIB Logo

Security Systems Gwynedd

Hamilton Security Systems Ltd are specialists in the design, installation, service and maintenance of intruder alarms, CCTV systems, access systems, fire alarms, panic alarms, nurse call systems, automated barriers and bollards and gate automation. We are based in Llandudno and cover all of Gwynedd.

Towns and villages served in Gwynedd

Aber, Aber Cywarch, Aberangell, Aberdaron, Aberdesach, Aberdyfi, Abererch, Abergwyngregyn, Abergynolwyn, Aberllefenni, Abersoch, Afon Wen, Arthog, Bala, Bangor, Barmouth, Beddgelert, Bethania, Bethel, Bethesda, Betws Garmon, Blaenau Ffestiniog, Boduan, Bontddu, Bontnewydd, Botwnnog, Brithdir, Bryncir, Bryncroes, Bryn-crug, Bwlch-derwin, Bwlchtocyn, Caeathro, Caerhun, Caernarfon, Carmel, Carnguwch, Chwilog, Clwt-y-Bont, Clynnog Fawr, Corris Uchaf, Corris, Criccieth, Croesor, Cross Foxes, Cwm-y-Glo, Deiniolen, Dolgellau, Dinas, Dinas Dinlle, Dinorwig, Dinas Mawddwy, Dolgellau, Dolmelinllyn, Dyffryn, Edern, Efailnewydd, Esgairgeiliog, Fairbourne, Ffestiniog, Friog, Frongoch, Ganllwyd, Garndolbenmaen, Gellilydan, Glasinfryn, Groeslon, Gwydir, Gyrngoch, Harlech, Llanaber, Llanaelhaern, Llanaelhaiarn, Llanarmon, Llanbedr, Llanbedrog, Llanberis, Llandanwy, Llandderfel, Llanddwywe, Llandecwyn, Llandegai, Llandudwen, Llandwrog, Llandygwnning, Llanedwen, Llanegryn, Llanelltyd, Llanegryn, Llandegwning, Llandeiniolen, Llanenddwyn, Llanengan, Llanfachreth, Llanfaelrhys, Llanfair, Llanfihangel Bachellaeth, Llanfihangel-y-Pennant, Llanfihangel-y-Pennant, Llanfor, Llanfrothen, Llangelynin, Llangian, Llangower, Llangwnadl, Llangybi, Llanllechid, Llanllyfni, Llannor, Llanrug, Llanuwchllyn, Llanwnda, Llanycil, Llanymawddwy, Llanystumdwy, Llithfaen, Llwyngwril, Maentwrog, Menai Bridge, Minffordd, Moel Tryfan, Morfa Bychan, Morfa Dyffryn, Morfa Nefyn, Nantlle, Nantmor, Nefyn, Pale, Pandy, Pantperthog, Penllech, Pennal, Penrhos, Penrhyndeudreath, Penygroes, Pistyll, Pontllyfni, Port Dinorwic, Porthmadog, Portmeirion, Pwllheli, Rhiw, Rhos-y-Llan, Rhyd Ddu, Sarn Meyllteyrn, South Beach, Tal-y-Llyn, Talsarnau, Tan-y-Bwlch, Tanygrisiau, Tonfanau, Trawsfynydd, Trefor, Tregarth, Tremadog, Tudweiliog, Tywyn, Waunfawr, Y Felinheli

Tel: 01492 876 444
Email us
The installation went very smoothly, Grant had everything in place quickly and without fuss. We would have no hesitation in referring Grant and Hamilton Security Systems to any of our new friends and neighbours in Deganwy. Mr Geoff Vickers

Free Security Survey

To see how Hamilton Security Systems can secure your home or office, and to arrange your free Security Survey please call us on 01492 876 444 or click here to contact us.